CENY  BILETÓW  I  GODZINY  OTWARCIA  ZABYTKÓW  NA  KOS

Bilety ulgowe (50%) na zabytki w Atenach i całej Grecji przysługują osobom:

 

 • rodzicom dzieci podczas wizyt edukacyjnych ze szkół podstawowych,

 • osobom w wieku powyżej 65 roku życia, po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu,

 • studentom - po okazaniu legitymacji studenckiej.

Bezpłatne zwiedzanie zabytków w Atenach i całej Grecji przysługuje osobom:

 

 • dzieciom do 18 roku życia, po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia wieku,

 • nauczycielom, podczas wizyt edukacyjnych szkół i instytucji szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego oraz szkół wojskowych,

 • posiadaczom darmowego wejścia,

 • posiadaczom karty solidarności,

 • posiadaczom ważnej karty bezrobotnego,

 • członkom Towarzystw i Stowarzyszeń Przyjaciół Muzeów i Wykopalisk Archeologicznych, po okazaniu ich certyfikowanej karty członkowskiej,

 • członkom ICOM-ICOMOS, po okazaniu swojej karty członkowskiej,

 • oficjalnym gościom państwa greckiego, po uzyskaniu zgody Generalnej Dyrekcji Starożytności i Dziedzictwa Kulturowego.

 • rodzicom wielodzietnych rodzin i ich dzieci do 23 roku życia, do wieku 25 lat, jeśli odbywają służbę wojskową lub studiują i niezależnie od wieku, jeśli mają niepełnosprawność, po okazaniu certyfikowanego przepustka dla wielu dzieci od Najwyższa Konfederacja Małych Dzieci Grecji (ASPE).

 • osobom niepełnosprawnym (67% lub więcej) i jednej osobie towarzyszącej, po okazaniu zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez Ministerstwo Zdrowia lub zaświadczenie lekarskie ze szpitala publicznego, w którym niepełnosprawność i odsetek niepełnosprawności są jasno określone,

 • rodzinom niepełnym z małoletnimi, po okazaniu świadectwa stanu rodzinnego wydanego przez gminę, a w przypadku rozwiedzionych rodziców, tylko rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi,

 • studentom - Instytutu Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Edukacji Technologicznej, Szkoły Wojskowej lub równoważnym Szkołom Państw Członkowskich UE, a także Szkoły Przewodników po okazaniu legitymacji studenckiej,

 • pracownikom greckiego Ministerstwa Kultury i Sportu oraz Funduszu Kwitnących Kamieni, po okazaniu dowodu osobistego.

 • funkcjonariuszom policji Departamentu Przemytu Starożytności Dyrekcji Bezpieczeństwa,

 • przewodnikom turystycznym po okazaniu legitymacji służbowej.

ZABYTKI  W  MIEŚCIE  KOS

położenie patrz mapa u dołu strony

 


 

MUZEUM  ARCHEOLOGICZNE

godz. otwarcia *:     8:00 - 20:00 ** / ***

cena biletu:             6,- € *****

 


 

AGORA

godz. otwarcia *:     8:00 - 20:00 ** / ****

cena biletu:             wejście bezpłatne

 


 

CASA  ROMANA

godz. otwarcia *:     8:00 - 20:00 ** / *** 

cena biletu:             6,- € *****

 


 

GYMNASION

godz. otwarcia *:     8:00 - 20:00 ** / **** (brak dokładnych danych)

cena biletu:             4,- € ****

 


 

 

ODEON

godz. otwarcia *:     8:30 - 15:30 ** / ***

cena biletu:             bez opłat

 


 

OŁTARZ  DIONIZOSA

godz. otwarcia *:     24 godz. / 7 dni w tygodniu

cena biletu:             bez opłat

 


 

PLATAN  HIPOKRATESA

godz. otwarcia:       24 godz. / 7 dni w tygodniu

cena biletu:             bez opłat

 


 

 

FORT

godz. otwarcia *:     8:30 - 15:30 ** / ****

cena biletu:             bez opłat

 

LEGENDA

 

* Godziny otwarcia zabytków w sezonie letnim, czyli zwykle w okresie 1. IV. ÷ 31. X. Ministerstwo Kultury i Sportu w Grecji  podaje krótko przed rozpoczęciem się sezonu. W roku 2021 r. sezon letni otwarty został w dniu 18 maja.

 

** ostatni goście wpuszczani na ok. 30 minut przed zamknięciem wykopalisk (często 30 min),

 

*** we wtorki zamknięte

 

**** w poniedziałki zamknięte

 

***** cena w tabeli dotyczy biletu normalnego, bilet ulgowy stanowi 50% ceny biletu normalnego

ZABYTKI  NA  WYSPIE

położenie patrz mapa u dołu strony

 


 

SANKTUARIUM  ASKLEPIOSA

godz. otwarcia *:     8:00 - 20:00 ** / *** 

cena biletu:             8,- €

 


 

ANTIMACHIA

godz. otwarcia *:     całą dobę (brak dokładnych danych) 

cena biletu:             wejście bezpłatne

 


 

OLD  PYLI

godz. otwarcia *:     24 godz. / 7 dni w tygodniu

cena biletu:             bez opłat

 


 

HELLENISTYCZNY  TEATR

godz. otwarcia *:     24 godz. / 7 dni w tygodniu

cena biletu:             bez opłat

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!