Akademia stanowi drugą z trylogii neoklasycystycznych budynków. Budowa rozpoczęła się w 1859 roku wg planów młodszego brata Teofilusa, architekta Uniwersytetu a finansowana przez barona Szymona Sinasa. Budowa trwała, z przerwami prawie 30 lat. W międzyczasie budynek wykorzystywano jako muzeum. Dopiero w 1926 r. stworzono tu Akademię. Wykonana jest prawie całkowicie z marmuru pentelickiego. Część centralna jest w formie świątyni Partenonu z elementami jońskimi. Na teren Akademii prowadzą schody, na których witają posagi Platona i Socratesa. Dalej stoją dwie wysokie kolumny w stylu jońskim, na szczytach których znajdują się postacie Apolla i Ateny. Wszystkie prace są dziełem rzeźbiarza Leonidasa Osis.

2 lipca 1839 r. Król Otton I położył kamień węgielny pod pierwszym z trzech klejnotów neoklasycznej architektury w Atenach - Uniwersytetem. Budynek został zaprojektowany przez Christiana Hansena, a budowla została ukończona w 1860 r. Uniwersytet i dwa inne budynki, które go później otoczyły, Biblioteka Narodowa i Akademia Ateny, stanowią obecnie trylogię neoklasycystycznych Aten. Budynek Uniwersytecki choć jest prosty, to zarazem majestatyczny. W planie prostokątnym jego fasada składa się z portyku z prostokątnymi filarami i proponolem z centralnym czołem. Wnętrze portyku ozdobione jest murem autorstwa Karla Rahla, symbolizującym renesans sztuki i nauki w Grecji. Przed Uniwersytetem stoją portretowe statuetki; narodowego męczennika Rigasa Feraiosa, patriarchy Gregory V, greckiego językonawcy Adamantiora Koraisa oraz pierwszego gubernatora niezależnej Grecji Ioannisa Capodistriasa.

Akademia stanowi drugą z trylogii neoklasycystycznych budynków. Budowa rozpoczęła się w 1859 roku wg planów młodszego brata Teofilusa, architekta Uniwersytetu a finansowana przez barona Szymona Sinasa. Budowa trwała, z przerwami prawie 30 lat. W międzyczasie budynek wykorzystywano jako muzeum. Dopiero w 1926 r. stworzono tu Akademię. Wykonana jest prawie całkowicie z marmuru pentelickiego. Część centralna jest w formie świątyni Partenonu z elementami jońskimi. Na teren Akademii prowadzą schody, na których witają posagi Platona i Socratesa. Dalej stoją dwie wysokie kolumny w stylu jońskim, na szczytach których znajdują się postacie Apolla i Ateny. Wszystkie prace są dziełem rzeźbiarza Leonidasa Osis.

Budynek Akademii zaczął powstawać jeszcze za panowania króla Ottona I (1859 r.).

Biblioteka Narodowa, której zamysł powstał zaraz

po odzyskaniu przez Grecję niepodległości

Uniwersytet Ateński

Biblioteka Narodowa, której zamysł powstał zaraz

po odzyskaniu przez Grecję niepodległości

Trzeci i ostatni budynek z tzw. Trylogii, to Biblioteka Narodowa, której zamysł powstał zaraz po odzyskaniu przez Grecję niepodległości. Pierwotnie mieściła się na wyspie Egina, ale w 1834 r. została przeniesiona do Aten. Budowa obecnego budynku trwała od 1887 r. do 1902 r. Finansowana była przez braci Vagliano oraz greckich emigrantów żyjących w Rosjii. Jak poprzednie budynki, ten również, w dużej części wykonany jest z marmuru pentelickiego. Jest tu propylon w porządku doryckim, do którego prowadzą półkoliste schody dwuskrzydłowe. W Bibliotece Narodowej znajduje się ponad 3 000 000 książek na mapach, grafikach, kolekcjach gazet, kodeksów rękopisów w jezyku greckim i w innych jężykach, począwszy od IX w. aż do wieku XX. Jest to obecnie największa na świecie kolekcja greckich manuskryptów.

Biblioteka Narodowa w Atenach

Akademia stanowi drugą z trylogii neoklasycystycznych budynków. Budowa rozpoczęła się w 1859 roku wg planów młodszego brata Teofilusa, architekta Uniwersytetu a finansowana przez barona Szymona Sinasa. Budowa trwała, z przerwami prawie 30 lat. W międzyczasie budynek wykorzystywano jako muzeum. Dopiero w 1926 r. stworzono tu Akademię. Wykonana jest prawie całkowicie z marmuru pentelickiego. Część centralna jest w formie świątyni Partenonu z elementami jońskimi. Na teren Akademii prowadzą schody, na których witają posagi Platona i Socratesa. Dalej stoją dwie wysokie kolumny w stylu jońskim, na szczytach których znajdują się postacie Apolla i Ateny. Wszystkie prace są dziełem rzeźbiarza Leonidasa Osis.

Akademia Ateńska

Budynek Akademii zaczął powstawać jeszcze za panowania

króla Ottona I (1859 r.).

2 lipca 1839 r. Król Otton I położył kamień węgielny pod pierwszym z trzech klejnotów neoklasycznej architektury w Atenach - Uniwersytetem. Budynek został zaprojektowany przez Christiana Hansena, a budowla została ukończona w 1860 r. Uniwersytet i dwa inne budynki, które go później otoczyły, Biblioteka Narodowa i Akademia Ateny, stanowią obecnie trylogię neoklasycystycznych Aten. Budynek Uniwersytecki choć jest prosty, to zarazem majestatyczny. W planie prostokątnym jego fasada składa się z portyku z prostokątnymi filarami i proponolem z centralnym czołem. Wnętrze portyku ozdobione jest murem autorstwa Karla Rahla, symbolizującym renesans sztuki i nauki w Grecji. Przed Uniwersytetem stoją portretowe statuetki; narodowego męczennika Rigasa Feraiosa, patriarchy Gregory V, greckiego językonawcy Adamantiora Koraisa oraz pierwszego gubernatora niezależnej Grecji Ioannisa Capodistriasa.

Uniwersytet Ateński

Uniwersytet Narodowy, formalnie istniejący od 1837 r.

W obecnym budynku od 1841 r.

Biblioteka Narodowa w Atenach

Akademia Ateńska

Kompleks uczelniany w Atenach

Aby się tam dostać, należy:

- wysiąść na stacji Penetispimio - metrem M2,

lub                                                                                 

- pieszo z placu Syntagma lub placu Omonia, ulicą Penetispimio.

Biblioteka Narodowa, której zamysł powstał zaraz

po odzyskaniu przez Grecję niepodległości

Kompleks uczelniany w Atenach

Dostać się tam można:

- metrem M2, wysiąść na stacji Penetispimio,

   lub

- pieszo z placu Syntagma lub placu Omonia, ulicą Penetispimio.

Kompleks uczelniany w Atenach

 

Jedną z głównych ulic Aten jest Panepistimiou (tj. Uniwersytet). Zaczyna się na placu Syntagma i kończy na placu Omonoia. Otoczona jest ciekawymi budynkami o przeznaczeniu gospodarczym i kulturalnym, jak np. Arsakeion (Centralne Sądy Prawne), Biblioteka Narodowa, Uniwersytet, Akademia, Szpital Kliniczny, Katedra Rzymskokatolicka St. Denise czy Bank Grecji. Akademia Ateńska, wraz z Uniwersytetem i Biblioteką Narodową powstały w pierwszej połowie XX w. Wszystkie trzy budynki zaprojektowane zostały przez tego samego architekta, duńczyka Theofila Freiherr von Hansen.

Kompleks uczelniany w Atenach

 

Jedną z głównych ulic Aten jest Panepistimiou. Zaczyna się na placu Syntagma i kończy na placu Omonoia. Otoczona jest ciekawymi budynkami o przeznaczeniu gospodarczym i kulturalnym, jak np. Arsakeion (Centralne Sądy Prawne), Biblioteka Narodowa, Uniwersytet, Akademia, Szpital Kliniczny, Katedra Rzymskokatolicka St. Denise czy Bank Grecji. Akademia Ateńska, wraz z Uniwersytetem i Biblioteką Narodową powstały w pierwszej połowie XX w. Wszystkie trzy budynki zaprojektowane zostały przez tego samego architekta, duńczyka Theofila Freiherr von Hansen.

Kompleks uczelniany w Atenach

Dostać się tam można:

- metrem M2, wysiąść na stacji Penetispimio,

  lub

- pieszo z placu Syntagma lub placu Omonia,    ulicą Penetispimio.

 

Trzeci i ostatni budynek z tzw. Trylogii, to Biblioteka Narodowa, której zamysł powstał zaraz po odzyskaniu przez Grecję niepodległości. Pierwotnie mieściła się na wyspie Egina, ale w 1834 r. została przeniesiona do Aten. Budowa obecnego budynku trwała od 1887 r. do 1902 r. Finansowana była przez braci Vagliano oraz greckich emigrantów żyjących w Rosjii. Jak poprzednie budynki, ten również, w dużej części wykonany jest z marmuru pentelickiego. Jest tu propylon w porządku doryckim, do którego prowadzą półkoliste schody dwuskrzydłowe. W Bibliotece Narodowej znajduje się ponad 3 000 000 książek na mapach, grafikach, kolekcjach gazet, kodeksów rękopisów w jezyku greckim i w innych jężykach, począwszy od IX w. aż do wieku XX. Jest to obecnie największa na świecie kolekcja greckich manuskryptów.

2 lipca 1839 r. Król Otton I położył kamień węgielny pod pierwszym z trzech klejnotów neoklasycznej architektury w Atenach - Uniwersytetem. Budynek został zaprojektowany przez Christiana Hansena, a budowla została ukończona w 1860 r. Uniwersytet i dwa inne budynki, które go później otoczyły, Biblioteka Narodowa i Akademia Ateny, stanowią obecnie trylogię neoklasycystycznych Aten. Budynek Uniwersytecki choć jest prosty, to zarazem majestatyczny. W planie prostokątnym jego fasada składa się z portyku z prostokątnymi filarami i proponolem z centralnym czołem. Wnętrze portyku ozdobione jest murem autorstwa Karla Rahla, symbolizującym renesans sztuki i nauki w Grecji. Przed Uniwersytetem stoją portretowe statuetki; narodowego męczennika Rigasa Feraiosa, patriarchy Gregory V, greckiego językonawcy Adamantiora Koraisa oraz pierwszego gubernatora niezależnej Grecji Ioannisa Capodistriasa.

Trzeci i ostatni budynek z tzw. Trylogii, to Biblioteka Narodowa, której zamysł powstał zaraz po odzyskaniu przez Grecję niepodległości. Pierwotnie mieściła się na wyspie Egina, ale w 1834 r. została przeniesiona do Aten. Budowa obecnego budynku trwała od 1887 r. do 1902 r. Finansowana była przez braci Vagliano oraz greckich emigrantów żyjących w Rosjii. Jak poprzednie budynki, ten również, w dużej części wykonany jest z marmuru pentelickiego. Jest tu propylon w porządku doryckim, do którego prowadzą półkoliste schody dwuskrzydłowe. W Bibliotece Narodowej znajduje się ponad 3 000 000 książek na mapach, grafikach, kolekcjach gazet, kodeksów rękopisów w jezyku greckim i w innych jężykach, począwszy od IX w. aż do wieku XX. Jest to obecnie największa na świecie kolekcja greckich manuskryptów.

Kompleks uczelniany w Atenach

 

Jedną z głównych ulic Aten jest Panepistimiou (tj. Uniwersytet). Zaczyna się na placu Syntagma i kończy na placu Omonoia. Otoczona jest ciekawymi budynkami o przeznaczeniu gospodarczym i kulturalnym, jak np. Arsakeion (Centralne Sądy Prawne), Biblioteka Narodowa, Uniwersytet, Akademia, Szpital Kliniczny, Katedra Rzymskokatolicka St. Denise czy Bank Grecji. Akademia Ateńska, wraz z Uniwersytetem i Biblioteką Narodową powstały w pierwszej połowie XX w. Wszystkie trzy budynki zaprojektowane zostały przez tego samego architekta, duńczyka Theofila Freiherr von Hansen.

Uniwersytet Narodowy, formalnie istniejący od 1837 r.

W obecnym budynku od 1841 r.

Masz coś do dodania? Napisz do mnie przez formularz poniżej,

lub wyślij e'mail na adres:

Może chcesz coś dodać?

Albo się czymś podzielić?

napisz na forum lub 

wyślij e'mail na adres:

kontakt@zwiedzo-maniacy.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!