Keramejkos jest ważnym zabytkiem,

 

Każdy, kto przyjeżdża do Aten, najpierw udaje się na Akropol. Później ewentualnie przejdzie przez Agory; grecką i rzymską, odwiedzi Bibliotekę Hadriana, Świątynię Zeusa, no, jeszcze Parlament, wszak nie można nie nagrać zmiany warty. Wielu turystów odwiedzi Muzeum Akropolu, gdyż Muzeum Narodowe już jest troszkę dalej. I właściwie na tym się kończy. Miło jest pochodzić klimatycznymi uliczkami Aten, gdzie można kupić cudowne pamiątki, nieważne, że trzy razy droższe niż na lotnisku.  
    Pozwolę sobie polecić jeszcze jedno bardzo ważne miejsce. Przyznaję, że gdy pierwszy raz byłam w Atenach, trafiłam tam tylko dlatego, że był objęty karnetem na sześć zabytków. Dopiero na miejscu, gdy czytałam historię starożytnego Keramejkos, zdałam sobie sprawę, jak ważne jest to miejsce.

Keramejkos  jest ważnym zabytkiem Aten, 

 

    Każdy, kto przyjeżdża do Aten, najpierw udaje się na Akropol. Później ewentualnie przejdzie przez Agory; grecką i rzymską, odwiedzi Bibliotekę Hadriana, Świątynię Zeusa, no, jeszcze Parlament, wszak nie można nie nagrać zmiany warty. Wielu turystów odwiedzi Muzeum Akropolu, gdyż Muzeum Narodowe już jest troszkę dalej. I właściwie na tym się kończy. Miło jest pochodzić klimatycznymi uliczkami Aten, gdzie można kupić cudowne pamiątki, nieważne, że trzy razy droższe niż na lotnisku.  

    Pozwolę sobie polecić jeszcze jedno bardzo ważne miejsce. Przyznaję, że gdy pierwszy raz byłam w Atenach, trafiłam tam tylko dlatego, że był objęty karnetem na sześć zabytków. Dopiero na miejscu, gdy czytałam historię starożytnego Keramejkos, zdałam sobie sprawę, jak ważne jest to miejsce.

W Keramejkos  był cmentarz dla najbardziej zamożnych

jak dostać się do Keramejkos

 

Na mapce obok, miejsce archeologiczne Keramejkos, oznaczone jest na czarno. Aby się tam dostać, należy wysiąść na:

- stacji Keramejkos - metrem M3,

lub

- stacji Thiseio - metrem M1 .

 

Wykopaliska otwarte są w godzinach 8:00 ÷ 20:00.

Bilet, w okresie letnim (1.IV. ÷ 31. X.), kosztuje:

- 8 € - bilet normalny

- 4 € - bilet ulgowy (osoby powyżej 65 roku życia)

- wstęp wolny - uczniowie i studenci

W okresie zimowym cena stanowi 50 % ceny letniej.

Przy zakupie karnetu 5 - dniowego, na 6 zabytków, Keramejkos jest jednym z miejsc uwzględnionych w bilecie.

 

Warto zajrzeć na oficjalna stronę

W Keramejkos przygotowywano Procesję Panatenajską, 

 

Małe Panatenaje były świętem jednodniowym. Posągom Ateny w mieście zakładano wówczas nowe szaty zwane peplos oraz składano ofiary. Potem następowały konkursy taneczne.
Wielkie Panatenaje były najbardziej uroczystszym świętem w starożytnych Atenach. Rozpoczynały się całonocnym czuwaniem przed właściwymi obchodami. Rankiem młodzieńcy ateńscy ścigali się z pochodniami, biegnąc z gaju za murami miasta na szczyt Akropolu. Następnie rozpoczynała się procesja całej społeczności Aten spod Bramy Dipylońskiej w Keramejkos aż do Partenonu, gdzie składano bogate ofiary, natomiast samemu posągowi Ateny zakładano peplos. Szaty te szyte były przez dziewczęta z najzamożniejszych rodzin, a podczas procesji niesione były na maszcie zamontowanym na rydwanie w kształcie statku. Materiał peplos robiony był z wełny, miał żółtą barwę i pokryty był wzorami. W dalszej kolejności odbywały się wyścigi rydwanów, gonitwy koni, zawody lekkoatletyczne i konkursy muzyczne, trwające przez kilka dni. Zwycięzcy otrzymywali w nagrodę amfory z oliwą ze świętych gajów oliwnych, tzw. amfory panatenajskie. Obchody obejmowały też taniec nagich mężczyzn, mających tylko hełm i tarczę, dla upamiętnienia zwycięstwa Ateny nad gigantami.

Keramejkos to starożytny cmentarz dla najbardziej zamożnych

 

Nazwa dzielnicy pochodzi od Keramejkosa, patrona garncarzy. W czasach antycznych była to dobrze opłacana profesja.
W V w p.n.e. postawiono tu mury miejskie, za którym był cmentarz dla najbogatszych mieszczan. Najbardziej wyszukane groby rozlokowane były wzdłuż Alei Grobowców, zarezerwowane dla wybitnych Ateńczyków. Pochowano tu m.in. Peryklesa (polityk, reformator ateńskiej demokracji), Solona (ateński mąż stanu, znacząco przyczynił sie do ateńskiej demokracji), czy Demostenesa (słynny mówca grecki, zażarty przeciwnik dominacji greckiej). Pojedyncze mogiły można oglądać także w miejscowym muzeum.
W Keramejkos początek miała Święta Droga którą podążała Procesja Panatenajska w czasie świąt Wielkich Panatenajów. Panatenaje to święto upamiętniające narodziny Ateny. Pizystrat uczynił je naczelną uroczystością ateńską w VI w. p.n.e. Święto obchodzono co roku jako Małe Panatenaje, a co cztery lata jako szczególnie uroczyste Wielkie Panatenaje. Przedstawione jest na fryzie w świątyni Partenon.

Keramejkos jest ważnym zabytkiem, niestety często pomijanym 

 

Każdy, kto przyjeżdża do Aten, najpierw udaje się na Akropol. Później ewentualnie przejdzie przez Agory; grecką i rzymską, odwiedzi Bibliotekę Hadriana, Świątynię Zeusa, no, jeszcze Parlament, wszak nie można nie nagrać zmiany warty. Wielu turystów odwiedzi Muzeum Akropolu, gdyż Muzeum Narodowe już jest troszkę dalej. I właściwie na tym się kończy. Miło jest pochodzić klimatycznymi uliczkami Aten, gdzie można kupić cudowne pamiątki, nieważne, że trzy razy droższe niż na lotnisku.

Pozwolę sobie polecić jeszcze jedno bardzo ważne miejsce. Przyznaję, że gdy pierwszy raz byłam w Atenach, trafiłam tam tylko dlatego, że był objęty karnetem na sześć zabytków. Dopiero na miejscu, gdy czytałam historię starożytnego Keramejkos, zdałam sobie sprawę, jak ważne jest to miejsce.

W IV w. p.n.e. postawiono Pompejon.

To tu przygotowywano procesję panatenajską.

Na terenie wykopalisk jest muzeum, nad drzwiami wejściowymi, jest obraz przedstawiający Starożytne Keramejkos

Starożytne Keramejkos to miasto tętniące życiem

 

     W trakcie badań archeologicznych odkryto dwie bramy. Pierwsza, Święta Brama, stała na drodze w kierunku Eleusis. Tędy podążała Procesja Panatenajska na Akropol. Ponieważ z czasem stawała się zbyt wąska, obok zbudowano szerszą, podwójną, tzw. Dipylon.
    Na początku IV w p.n.e. wzniesiono Pompejon - prostokątny dziedziniec otoczony kolumnadą. Tu przygotowywano procesję. Wybrani obywatele, wysocy urzędnicy i kapłani uczestniczyli w organizowanej tu uczcie, w trakcie której spożywali mięso ze złożonych ofiar.

W Keramejkos przygotowywano Procesję Panatenajską, 

 

      Małe Panatenaje były świętem jednodniowym. Posągom Ateny w mieście zakładano wówczas nowe szaty zwane peplos oraz składano ofiary. Potem następowały konkursy taneczne.
    Wielkie Panatenaje były najbardziej uroczystszym świętem w starożytnych Atenach. Rozpoczynały się całonocnym czuwaniem przed właściwymi obchodami. Rankiem młodzieńcy ateńscy ścigali się z pochodniami, biegnąc z gaju za murami miasta na szczyt Akropolu. Następnie rozpoczynała się procesja całej społeczności Aten spod Bramy Dipylońskiej w Keramejkos aż do Partenonu, gdzie składano bogate ofiary, natomiast samemu posągowi Ateny zakładano peplos. Szaty te szyte były przez dziewczęta z najzamożniejszych rodzin, a podczas procesji niesione były na maszcie zamontowanym na rydwanie w kształcie statku. Materiał peplos robiony był z wełny, miał żółtą barwę i pokryty był wzorami. W dalszej kolejności odbywały się wyścigi rydwanów, gonitwy koni, zawody lekkoatletyczne i konkursy muzyczne, trwające przez kilka dni. Zwycięzcy otrzymywali w nagrodę amfory z oliwą ze świętych gajów oliwnych, tzw. amfory panatenajskie. Obchody obejmowały też taniec nagich mężczyzn, mających tylko hełm i tarczę, dla upamiętnienia zwycięstwa Ateny nad gigantami.

W IV w. p.n.e. postawiono Pompejon.

To tu przygotowywano procesję panatenajską.

W Keramejkos  był cmentarz dla najbardziej zamożnych

Keramejkos to starożytny cmentarz dla najbardziej zamożnych

 

      Nazwa dzielnicy pochodzi od Keramejkosa, patrona garncarzy. W czasach antycznych była to dobrze opłacana profesja.
    W V w p.n.e. postawiono tu mury miejskie, za którym był cmentarz dla najbogatszych mieszczan. Najbardziej wyszukane groby rozlokowane były wzdłuż Alei Grobowców, zarezerwowane dla wybitnych Ateńczyków. Pochowano tu m.in. Peryklesa (polityk, reformator ateńskiej demokracji), Solona (ateński mąż stanu, znacząco przyczynił sie do ateńskiej demokracji), czy Demostenesa (słynny mówca grecki, zażarty przeciwnik dominacji greckiej). Pojedyncze mogiły można oglądać także w miejscowym muzeum.
    W Keramejkos początek miała Święta Droga którą podążała Procesja Panatenajska w czasie świąt Wielkich Panatenajów.
Panatenaje to święto upamiętniające narodziny Ateny. Pizystrat uczynił je naczelną uroczystością ateńską w VI w. p.n.e. Święto obchodzono co roku jako Małe Panatenaje, a co cztery lata jako szczególnie uroczyste Wielkie Panatenaje. Przedstawione jest na fryzie w świątyni Partenon.

jak dostać się do Keramejkos

 

Na mapce obok, miejsce archeologiczne Keramejkos, oznaczone jest na czarno. Aby się tam dostać, należy wysiąść na:
- stacji Keramejkos - metrem M3,
   lub
- stacji Thiseio - metrem M1 .

Wykopaliska otwarte są w godzinach 8:00 ÷ 20:00.
Bilet, w okresie letnim (1.IV. ÷ 31. X.), kosztuje:
- 8 € - bilet normalny  
- 4 € - bilet ulgowy (osoby powyżej 65 roku życia)
- wstęp wolny - uczniowie i studenci 
W okresie zimowym cena stanowi 50 % ceny letniej.
Przy zakupie karnetu 5 - dniowego, na 6 zabytków, Keramejkos jest jednym z miejsc uwzględnionych w bilecie.

Starożytne Keramjekos to miejsce tętniące życiem

 

W trakcie badań archeologicznych odkryto dwie bramy. Pierwsza, Święta Brama, stała na drodze w kierunku Eleusis. Tędy podążała Procesja Panatenajska na Akropol. Ponieważ z czasem stawała się zbyt wąska, obok zbudowano szerszą, podwójną, tzw. Dipylon.
Na początku IV w p.n.e. wzniesiono Pompejon - prostokątny dziedziniec otoczony kolumnadą. Tu przygotowywano procesję. Wybrani obywatele, wysocy urzędnicy i kapłani uczestniczyli w organizowanej tu uczcie, w trakcie której spożywali mięso ze złożonych ofiar.

W Keramejkos przygotowywano Procesję Panatenajską, 

 

    Małe Panatenaje były świętem jednodniowym. Posągom Ateny w mieście zakładano wówczas nowe szaty zwane peplos oraz składano ofiary. Potem następowały konkursy taneczne.
    Wielkie Panatenaje były najbardziej uroczystszym świętem w starożytnych Atenach. Rozpoczynały się całonocnym czuwaniem przed właściwymi obchodami. Rankiem młodzieńcy ateńscy ścigali się z pochodniami, biegnąc z gaju za murami miasta na szczyt Akropolu. Następnie rozpoczynała się procesja całej społeczności Aten spod Bramy Dipylońskiej w Keramejkos aż do Partenonu, gdzie składano bogate ofiary, natomiast samemu posągowi Ateny zakładano peplos. Szaty te szyte były przez dziewczęta z najzamożniejszych rodzin, a podczas procesji niesione były na maszcie zamontowanym na rydwanie w kształcie statku. Materiał peplos robiony był z wełny, miał żółtą barwę i pokryty był wzorami. W dalszej kolejności odbywały się wyścigi rydwanów, gonitwy koni, zawody lekkoatletyczne i konkursy muzyczne, trwające przez kilka dni. Zwycięzcy otrzymywali w nagrodę amfory z oliwą ze świętych gajów oliwnych, tzw. amfory panatenajskie. Obchody obejmowały też taniec nagich mężczyzn, mających tylko hełm i tarczę, dla upamiętnienia zwycięstwa Ateny nad gigantami.

jak dostać się do Keramejkos

 

Na mapce obok, miejsce archeologiczne Keramejkos, oznaczone jest na czarno. Aby się tam dostać, należy wysiąść na:

- stacji Keramejkos - metrem M3,

   lub

stacji Thiseio - metrem M1 .

 

Wykopaliska otwarte są latem w godzinach 8:00 ÷ 20:00.

Bilet, w okresie letnim (1.IV. ÷ 31. X.), kosztuje:

- 8 € - bilet normalny  

- 4 € - bilet ulgowy (osoby powyżej 65 roku życia)

- wstęp wolny - uczniowie i studenci 

W okresie zimowym cena stanowi 50 % ceny letniej.

Przy zakupie karnetu 5 - dniowego, na 6 zabytków, Keramejkos jest jednym z miejsc uwzględnionych w bilecie.

 

Warto zajrzeć na oficjalna stronę 

Keramejkos to starożytny cmentarz dla zamożnych

 

      Nazwa dzielnicy pochodzi od Keramejkosa, patrona garncarzy. W czasach antycznych była to dobrze opłacana profesja.
    W V w p.n.e. postawiono tu mury miejskie, za którym był cmentarz dla najbogatszych mieszczan. Najbardziej wyszukane groby rozlokowane były wzdłuż Alei Grobowców, zarezerwowane dla wybitnych Ateńczyków. Pochowano tu m.in. Peryklesa (polityk, reformator ateńskiej demokracji), Solona (ateński mąż stanu, znacząco przyczynił sie do ateńskiej demokracji), czy Demostenesa (słynny mówca grecki, zażarty przeciwnik dominacji greckiej). Pojedyncze mogiły można oglądać także w miejscowym muzeum.
    W Keramejkos początek miała Święta Droga którą podążała Procesja Panatenajska w czasie świąt Wielkich Panatenajów.
Panatenaje to święto upamiętniające narodziny Ateny. Pizystrat uczynił je naczelną uroczystością ateńską w VI w. p.n.e. Święto obchodzono co roku jako Małe Panatenaje, a co cztery lata jako szczególnie uroczyste Wielkie Panatenaje. Przedstawione jest na fryzie w świątyni Partenon.

Na terenie wykopalisk jest muzeum, nad drzwiami wejściowymi,

jest obraz przedstawiający Starożytne Keramejkos

   Warto zajrzeć na stronę Keramejkos

Starożytne Keramejkos to miasto tętniące życiem

 

W trakcie badań archeologicznych odkryto dwie bramy. Pierwsza, Święta Brama, stała na drodze w kierunku Eleusis. Tędy podążała Procesja Panatenajska na Akropol. Ponieważ z czasem stawała się zbyt wąska, obok zbudowano szerszą, podwójną, tzw. Dipylon.
Na początku IV w p.n.e. wzniesiono Pompejon - prostokątny dziedziniec otoczony kolumnadą. Tu przygotowywano procesję. Wybrani obywatele, wysocy urzędnicy i kapłani uczestniczyli w organizowanej tu uczcie, w trakcie której spożywali mięso ze złożonych ofiar.

Masz coś do dodania? Napisz do mnie przez formularz poniżej,

lub wyślij e'mail na adres:

Może chcesz coś dodać?

Albo się czymś podzielić?

napisz na forum lub 

wyślij e'mail na adres:

kontakt@zwiedzo-maniacy.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!